Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Údolí Chvojnice a Oslavy

Údolí Chvojnice a Oslavy

Řeky Chvojnice a Oslava společně s Dyjí si jako jediné na jižní Moravě uchovaly přirozená kaňonovitá údolí s velkým krajinářským i přírodovědným významem.

Na rozloze 2111 ha tu roste teplomilná květena jako brambořík evropský, lomikámen trsnatý, tařice skalní, kyčelnice devítilistá, kakost krvavý, kamejka modronachová, na svazích pak reliktní bory a přirozené pralesovité bučiny. Mezi faunou vyniká ještěrka zelená, užovka podplamatá a výr velký. Údolí je v těchto místech ještě poměrně široké, s menšími loukami, obklopenými listnatým lesem.Cesta je zpočátku pohodlná, několikrát se dělí, naše trasa se však stále přidržuje Chvojnice. Obloukem obcházíme ústí jednoho z bočních údolíček, pak se loukou opět vracíme k říčce. Cesta několikrát přetíná vodní koryto, které se klikatí v nesčetných záhybech. Nakonec dojdeme k místu, kde je říčka na krátkém úseku regulovaná a zakončená splavem.

Zleva do ní ústí Sudický potok. Za potokem odbočujeme vlevo na cestu do Sudic, vzápětí pak vpravo dost špatně schůdnou pěšinou vystoupáme do stráně nad skálu spadající kolmo k řečišti s mladým hustým porostem. Dojdeme k travnaté cestě. Vpravo vidíme skalní stěnu opuštěného kamenolomu. Po dalších asi 700 metrech znovu odbočím vlevo a pěšinou dost prudce vystoupáme do svahu porostlého smíšeným lesem. Dole pod námi u řeky je několik chat, pocházejících vesměs z předválečného období. Vystoupáme na dlouhý úzký hřeben, obtočený mohutným meandrem Chvojnice, zvaný Kozí hřbety. Na povrch tu vystupuje skupina skalek tvořených horninou fylit. Roste tu vzácný lomikámen trsnatý, který tu má nejsevernější stanoviště u nás. Pěšina překračuje skalní výchozy a vede nás romantickým terénem po hřebeni. Je odtud hezký výhled do údolí, na louky při řece i protilehlé stráně. Pod námi je mýtina vzniklá těžbou kalamitního porostu.V závěru vstoupíme opět na dno údolí a pokračujeme širokou cestou vlevo okrajem louky při Chvojnici. Po chvíli opět vstoupíme do lesa, mineme brody, několik tábořišť, a chvíli se přidržíme široké cesty, abychom v zápětí zase zamířili vlevo do stráně.
Pohled na údolí Chvojnice z hradu Levnov     

Dojdeme k rozcestí Pod borovinou, pak dál po široké cestě ke dvojici chat pod skalou, kde odbočíme na protější břeh Chvojnice. Příjemná pěšina lesíky a loukami nás dovede k lávce, po níž se znovu vrátíme na levý břeh. Mineme další chaty s velkým ohništěm a totemem. O 300 m dál překročíme po lávce Chvojnici a dostaneme se na úpatí mohutné Výří skály porostlé mechy, lišejníky a kapradinami. Nakonec se před námi objeví první ze skupiny chat při soutoku Oslavy s Chvojnicí u Senoradského mlýna. Odtud lze vystoupit na zříceniny dvou hradů - Levnov a Kraví hora.

Datum vložení: 25. 4. 2022 23:29
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 23:30
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více