Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Pomník knihy

V Kralicích založil Alois Kunovský odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a spolu s tajemníkem Národní jednoty Janem Pospíšilem usilovali o vybudování Pomníku tvůrcům, překladatelům a tiskařům Bible Kralicích. základní kámen byl položen 5. září 1909.

Pomník běl být vybudován podle návrhu vynikajícího sochaře, rodáka z Nového Města na Moravě, Jana Štursy (model je uložen v Památníku). Měl představovat českého bratra prchajícího z vlasti a držícího v pravici kralickou bibli. Nedostatek finančních prostředků a vypuknutí první světové války oddálilo splnění tohoto úkolu na řadu let. Byl to až Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tiskařů se sídlem v Kraliích, který si vytyčil jako jeden z hlavních úkolů - usilovat o to, aby byl co nejdříve vybudován Pomník tvůrcům, překladatelům a tiskařům Bible kralické. A tak 6. září 1936 byl Pomník odhalen v rámci oslav 50-letého jubilea trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a uctění 300. výročí smrti mecenáše a ochránce kralické tiskárny Karla st. ze Axmana - otevřená kniha z mědi na obětním stole s nápisem "Bůh láska jest". Po straně je 16 jmen tvůrců, překladatelů a tiskařů bible.A proto dosud Kralice zdobí vzpomínka na tvůrce Bible kralické, pomník nikoli člověku, ale výsledku jeho práce - knize, pomník svým smyslem jedinečný ve světě.  

Datum vložení: 25. 4. 2022 23:27
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2023 11:13
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více