Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Kralická tvrz

Kralice vznikly v 11.století na křižovatce dvou starých zemských stezek.

Až do 19.století nesly název Králice. Za své jméno vděčí ozbrojené družině, která měla v tomto kraji střežit zájmy krále Vratislava II.(1061 – 1092). Patrně výsluhou toto území získal rod Kralických . První, kdo se psal po Kralicích byl Mikuláš I. (potomek Víta z Pucova). Mezi roky 1349 – 1379 vybudovali Kraličtí na návrší severně od kostela kamennou tvrz – své rodové sídlo, jež měla zřejmě již od počátku uzavřené nádvoří se studnou a byla obklopena příkopem a valem. Hlavní přestavba tvrze byla provedena na konci první poloviny 16.století Jindřichem Kralickým z Kralic, který ke gotickému stavení přistavěl tři renesanční křídla. Zajímavá událost se odehrála v okamžiku, kdy se rytíž Jindřich dozvěděl, že mu jeho druhá manželka byla nevěrná. Jindřich ji potrestal zazděním na kralické tvrzi a milence nechal v Brně rozčtvrtit, o čemž se dochoval i písemný důkaz. Kosti zazděné ženy se však nenašly. Renesanční zámeček Jindřich později prodal svému synovci Janu st. ze Žerotína, sídlícím v Náměšti na zámku. Kralice přešly pod náměšťské panství. Jan st. ze Žerotína byl horlivým členem a ochráncem jednoty bratrské. Zajistil přestěhování tiskárny jednoty bratrské z nedalekých Ivančic, kde ji v roce 1562 založil biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav, do Kralic na tvrz. Po 16tiletém působení tiskárny v Ivančicích jí hrozilo prozrazení. Na jaře roku 1578 byla tiskárna přestěhovaná do Kralic. Na tvrzi byla v té době umístěna i knihařská dílna, rozsáhlá vědecká knihovna, sloužící překladatelům bible z původních jazyků do krásné češtiny. Velmi brzy zde zřídili bratří i školu. Za 42 let působení tiskárny v Kralicích bylo vytištěné přes 70 titulů knih, kdy za vrchol je pokládána šestidílná Bible česká, později zvaná kralická. Bohaté kulturní činnosti na kralické tvrzi učinila konec katastrofa bělohorská. V polovině prosince 1620 při přepadení Kralic oddílem plenící císařské armády byla napadena i tvrz. Následně zajistil Karel st. ze Žerotína převezení tiskárny na zámek v Náměšti, kde ji ukrýval. Po 8 letech úkrytu putovala do polského Lešna, kde sloužila jednotě bratrské a J.A.Komenskému do svého zániku při požáru Lešna v roce 1656. Ve třicetileté válce byla kralická tvrz vypálená. V roce 1956 na místě zaniklé tvrze byly zahájeny archeologické výzkumy dr.Vlastou Fialovou s vynikajícími objevy zbytků původní stavby,mincí, předmětů každodenního života, ale především památky z bratrské tiskárny. Mimo jiné bylo objeveno přes 4000 literek, ozdobných prvků, pracovních nástrojů, knižního kování a spon, které prokázaly existenci tiskařské dílny v Kralicích, kdy tento nález je svým rozsahem naprosto ojedinělým světovým unikátem.

 

 

Datum vložení: 25. 4. 2022 23:23
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2023 11:13
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více