Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Zastupitelstvo

Zastupitelé obce Kralice nad Oslavou byli zvoleni v komunálních volbách v roce 2022 v počtu 15 členů.

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají. Počet členů finančního a kontrolního  výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Zápis předloží výbor zastupitelstvu obce.

  • Komunální volby 2022 Kralice nad Oslavou - VÝSLEDKY - www.volby.cz
  • Komunální volby 2018 Kralice nad Oslavou - VÝSLEDKY – www.volby.cz
  • Komunální volby 2014 Kralice nad Oslavou -VÝSLEDKY – www.volby.cz

 

Adresa

Jinošovská 78
675 73, Kralice nad Oslavou
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více