Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo

Zastupitelé obce Kralice nad Oslavou byli zvoleni v říjnových komunálních volbách v roce 2018 v počtu 15 členů.

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu.Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Zápis předloží výbor zastupitelstvu obce.

  • Komunální volby 2018 Kralice nad Oslavou- VÝSLEDKY – www.volby.cz
  • Komunální volby 2014 Kralice nad Oslavou-VÝSLEDKY – www.volby.cz

 

Adresa

Jinošovská 78
675 73, Rapotice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více