Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

SDH Kralice nad Oslavou

Více na: http://sdhkralice.webnode.cz

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V naší obci byl založen v roce 1898. Sbor dostal své evidenční číslo 47818.

Jeho založení však předcházela úřední výzva od císařskokrálovského hejtmanství v Třebíči. Obec příkaz k založení sboru splnila. Stalo se tak přesně 1. listopadu na ustavující schůzi sboru v hostinci u Šabatů, kde si do svého čela zvolili mezi sebou“ ty nejschopnější“. Ke členství se tehdy přihlásilo celkem 25 činných členů a 1 člen přispívající.

Náplň činnosti sboru spočívala v zásazích u vzniklých požárů, výcviku mužstva, prevenci a dalších činnostech ve prospěch spoluobčanů. Sbor se též zúčastňoval různých požárních soutěží.

Zakládající výbor byl tvořen ze 7 funkcionářů – starosta, náměstek starosty, náčelník, podnáčelník a 3 ostatní členové.

Do těchto funkcí byli tehdy zvoleni:

RYŠÁNEK František – starosta – 46 let, rolník

FRANĚK Josef – náměstek starosty – 47 let, rolník

STANĚK Eduard – náčelník – 34 let, rolník

JAŠEK Arnold – podnáčelník – 30 let, krejčí

MATOUŠEK Jan – zbrojíř a pokladník – 46 let, kovář

JAŠEK Josef – četař stříkačníků a jednatel – 29 let, rolník

ŠMARDA František – četař stříkačníků – 43 let, rolník

Další členové sboru:

BÁŇA Jindřich – 41 let, cestář, HORT František – 57 let, rolník, JANOVSKÝ Karel – 34 let, obuvník, RYŠÁNEK Antonín – 25 let, rolník, ŠABATA František – 40 let, hostinský, VEČEŘA František - 43 let, rolník, VODA Josef – 43 let, stolař - stříkačníci

DRÁPELA Jan – četař lezců – 31 let, obuvník

MALÝ Emanuel – 39 let, rolník, NEVRTAL Jan – 25, let, rolník, RYŠÁNEK Jan – 47 let, rolník - ochránci lezců

CHALUPA Josef – 39 let, dělník na dráze, SOCHOR Metoděj – 22 let, kolář – lezci

SKLENÁŘ Karel – 57 let, rolník - trubač

Proběhl výcvik přihlášených hasičů, obstarala se nejnutnější výstroj a výzbroj. Již v následujícím roce byla za 1500 zlatých zakoupena přípřežní čtyřkolová ruční stříkačka od slavné firmy R. A. Smékal z Čech u Prostějova.

Potřebnou techniku si postupem doby dále modernizovali.

Při volbách r. 1936 byl zvolen starostou Adolf Krejčí (č. 62) a náčelníkem Jan Franěk (č. 5).

V roce 1969 získal sbor od vojenského útvaru kryté auto. V 70. letech byl sbor přejmenován na Svaz požární ochrany (SPO) a měl 73 zakládajících členů.

Do jeho vedení byli zvoleni:

Josef Doubrava – předseda

Stanislav Černý – místopředseda

Jaroslav Brůža – velitel

Josef Vala – referent pro politickou práci

Karel Franěk – referent prevence

Cyril Vala – organizační referent CO

Bohumil Musil – referent mládeže

Božena Chadimová – referentka žen

Zdeněk Ševčík a Josef Chadim – strojníci

Petr Široký – řidič

Blahoslav Nekuda – vedoucí mládeže

V 90. letech se sbor opět vrátil ke svému původnímu názvu.

V současné době byla obcí zřízena výjezdová jednotka, která je tvořena členy sboru. SDH Kralice nad Oslavou je tedy jednou z mála jednotek v okolí, která je okamžitě připravena k výjezdu. K tomu je v současnosti používáno cisternové auto CAS 32 (tatra 815) s objemem vody 8 200 l, dále je ve výbavě DA12 (avia), vozidlo rychlého zásahu VW transporter, plovoucí čerpadlo a dvě přenosné motorové stříkačky. Kromě toho se hojně využívá veškerá dýchací technika. Kraličtí hasiči se účastnili častých taktických cvičení (př. evakuace obyvatel z náměšťského domova pro seniory či dětí z místní základní školy, zvládnutí vzpoury vězňů z blízké rapotické věznice, transport raněných při pádu vrtulníku u náměšťského letiště, požár oleje v tranzitním plynovodu). Sbor se zúčastňuje hasičských soutěží, pořádá již tradiční květnovou akci „Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici“ a další kulturní akce. V rámci sboru funguje taneční kroužek pro děti. Delší dobu také úspěšně pracuje náš kolektiv mladých hasičů, kde se děti už od předškolního věku seznamují s hasičskou prací a technikou, trénují a účastní se soutěží v požárním útoku.

V roce 2015 eviduje náš sbor celkem 86 členů, z toho je 46 mladých hasičů do 18 let.

O počátku roku 2015 pracuje výbor sboru ve složení:

  • starosta: Jan Batelka
  • místostarosta: Jiří Koštuřík
  • velitel: Vladimír Červinka
  • jednatel: Tomáš Červinka
  • vedoucí mládeže: Jan Musil
  • pokladník: Ludmila Musilová
  • referentka žen: Bohumila Musilová
  • hlavní strojník: Jiří Barteček

Kontakt: sdhkralice@seznam.cz

Datum vložení: 25. 4. 2022 22:09
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 22:11
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více