Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Muzejní spolek

O ZALOŽENÍ MUZEJNÍHO SPOLKU

Kralice jsou spjaty s historií, především s historií na přelomu 16. a 17. století, s jednotou bratrskou a s činností jejich tiskárny. Stále byla snaha toto významné období pro Kralice trvaleji připomenout a zakotvit je v podvědomí české společnosti jako místo paměti národa. V roce 1886 byla na Třebíčsku založena Národní jednota pro jihozápadní Moravu, která si jako jeden ze svých cílů postavila vybudování pomníku Bibli kralické v místě jejího vzniku. Návrh vytvořil sochař Jan Štursa a v roce 1909 se v Kralicích konalo položení základního kamene k pomníku a k slavnosti se sešlo na 2000 hostů. Mezi návštěvníky byl tehdy již velmi známý český malíř Alfons Mucha. Přišla však první světová válka a po ni odliv zájmu o pomník. V tomto pokračoval Muzejní spolek. Dne 2.února 1935 byly schváleny stanovy Muzejního spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích, zemským úřadem v Brně , prvním předsedou byl zvolen Jan Pospíšil, vrchní magistrátní rada z Brna, místopředsedou řídící učitel z Rapotic Jaroslav Nováček. Členové Muzejního spolku se snažili, aby obnovili památku bratrské historie Kralic. Úspěšně vytvářeli fond všeho, co souviselo s Kralicemi a jednotou bratrskou a s reformací vůbec. Zvláštní pozornost byla věnována získávání tisků, které byly vytištěny v Kralicích. Některé se podařilo získat dary, jiné nákupy. Někdy získání vzácného tisku trvalo i léta, jako v případě kralické šestidílky, jejíž komplet se podařilo dát dohromady až po devíti letech usilovného shánění, každý svazek pocházel od jiného majitele. Jako hlavní úkoly si Muzejní spolek vytyčil např.: 1. zřídit v Kralicích muzeum; 2. pečovat o ochranu kralických stavebních památek (kostel sv.Martina s jedinečnými nápisy ze 16.století a náhrobními kameny z 15. až 17. století); 3. usilovat o to, aby byl co nejdříve vybudován pomník tvůrcům, překladatelům a tiskařům Bible kralické.

V září 1936 byl odhalen pomník Bibli kralické a jejím tiskařům,i když nikoli podle návrhu Štursy, ale podle návrhu architekta Oskara Pořízky a sochaře Josefa Axmana.Po jednání představitelů Muzejního spolku se zástupci Ministerstva kultury byla dne 26.11.1954 uzavřena vzájemná dohoda s Moravským muzeem v Brně, spolek věnoval své sbírky státu s podmínkou, že zůstanou v Kralicích.

Moravské muzeum v roce 1956 zahájilo přičIněním dr.Vlasty Fialové archeologický výzkum na tvrzišti, který přinesl pozoruhodné výsledky. Činitelé Muzejního spolku spolupracovali s tehdejším kralickým MNV a výsledkem byla výstavba objektu Památníku Bible kralické v letech 1967-69. Dlouhé roky vycházely ročenky Z kralické tvrze. Dnes už Muzejní spolek v Kralicích prakticky neexistuje. Za vše, co jeho někdejší členové vykonali pro naši obec a naši historii, patří velké poděkování.

 

VÝZNAMNÁ DATA Z HISTORIE SPOLKU

5. září 1909 – byl položen základní kámen ke stavbě pomníku překladatelům Kralické bible, za účasti 3000 občanů

31. května 1934 – byla zahájena výstava tisků a bratrských památek v Kralicích, trvala do 17.6.1934

2. února 1935 – schváleny stanovy a založen muzejní spolek v Kralicích

5. května 1935 – proběhla ustavující schůze muzejního spolku pro uchování bratrských tisků v Kralicích. Předsedou byl zvolen Jan Pospišl z Brna

26. března 1936 – otevřeno muzeum v Kralicích

13. června 1937 – muzejní spolek uspořádal I. národní pouť k pomníku bible Kralické. Zúčastnilo se na 3000 lidí. 

1. dubna 1954 – se Muzeum bratrských památek a tisků v Kralicích stalo pobočkou Moravského muzea v Brně. 

6. června 1961 – byly Kralice zařazeny mezi národní kulturní památky

15. června 1961 – byl podán návrh na převod muzea do správy MNV, správnou byla pověřena Dr. Vlasta Fialová

Datum vložení: 25. 4. 2022 22:07
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 22:08
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více