Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Sokol

Více na: http://www.sokol-kralice.estranky.cz

Historie Sokola

Tělovýchova má v Kralicích dlouholetou tradici. S organizovanou tělovýchovou se zde začalo v dubnu 1918, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol.

Členové Sokola se ihned po založení dali do cvičení. Nebyla žádná tělocvična a proto se cvičilo jen venku, samozřejmě jen v létě a za pěkného počasí. Ve dvacátých létech byla získána pro cvičení místnost v soukromém bytě, to však bylo řešení jen provizorní.

Dne 13. prosince 1929 bylo na schůzi výboru Sokola usneseno postavit novou sokolovnu.  Vlastní stavbu postavili členové TJ v letech 1930-1932 na vlastním pozemku z vlastních peněz, bez přispění obce, pouze z darů členů a přátel a občanů i okolních obcí.

stavba-sokolovny2stavba-sokolovny

Každý člen byl povinen odpracovat 130 hodin zdarma a darovat 1m3 kamene.

Při zahájení stavby bylo celkem 90 členů, při dokončení 149.  Chtělo to velké úsilí, ale 21. srpna 1932 byla sokolovna slavnostně otevřena. V této tělocvičně bylo možno pravidelně cvičit a postupně byla vybavována nábytkem a tělocvičným nářadím. Mimo cvičení ZRTV členové Sokola hráli divadelní představení a pořádali taneční zábavy. Těmito akcemi získávali peníze potřebné k splácení dluhů spjatých s výstavbou sokolovny.

stary-sal-sokolovnystary-sal-sokolovny2

Po roce 1938 a “Mnichovské zradě” přišla roku 1939 okupace ČSR německými fašisty, kterým byla činnost Sokola trnem v očích. Vše, co by mohlo působit na národní cítění, muselo být umlčeno. Proto v březnu 1941 Němci zakázali činnost Sokola a rozpustili jej. Avšak 9. května 1945 se náš národ opět dočkal svobody a po prvních dnech nadšení se probouzela činnost jednotlivých organizací a tedy i Sokola. Opět se začalo cvičit a objevila se i kulturní činnost.

Práce a úpravy na sokolovně

pred-sokolovnouza-sokolovnou

V průběhu války byli v kralické sokolovně ubytováni pracovníci, kteří do Kralic byli přiděleni z různých míst naší vlasti. Pracovali na kralickém nádraží, které rozšiřovali o další koleje. V sokolovně, kde byli ubytováni měli i svoji kuchyň. Budova tím velmi trpěla. Škody byly nejen na budově, také tělovýchovné nářadí bylo značně poškozeno nebo ztraceno. V roce 1948 se sokolovna dočkala nové podlahy. Stará prkna byla vytrhána a byla nahrazena novými parketami.

V roce 1957 bylo v sokolovně postaveno nové hygienické zařízení, stávající již nevyhovovalo a musela být provedena přístavba. Hygienické zařízení bylo dáno do povozu v prosinci roku následujícího. Roku 1957 byla také prováděna úprava sklepa – skladu na uhlí. Byl vyčištěn ucpaný odpadní kanál a sklep vybetonován.

V letech 1966 a 1967 byla sokolovna rozšířena o další vybavení. Nejprve šlo o telefon, později přibyly 2 kusy ribstolu, kožená žíněnka, olympijská kladina a lano na šplh. Další úpravou bylo oplocení fotbalového hřiště, které tak dostalo plechový plot.

V zájmu zajištění co nejlepších podmínek mladým lidem se zájmem o sport a tělovýchovu byla sokolovna roku 1988 vybavena kruhy, 2 pérovými můstky a konstrukcí tyčí na šplh.

Generální oprava sokolovny.

foto-stare-sokolovny

V roce 1975 se v Kralicích chystala velká akce. Sokolovna byla postavena v roce 1932. Na tehdejší dobu to byla budova velmi pěkná a prostorná, během let však přestala vyhovovat provozu činností tělovýchovných i kulturních. Proto MNV společně s Tělocvičnou jednotou připravili generální opravu a přestavbu sokolovny. Práce byly zahájeny ještě téhož roku a aby byl provoz sokolovny udržen co nejdéle byly prováděny nejdříve práce vně budovy. Pracovalo se každý týden o víkendu, práce se prováděly brigádnicky, bezplatně. Roku 1975 byly provedeny veškeré práce na základech přistavované části sokolovny, byly položeny stropní panely a postavena značná část ostatního zdiva.

V roce 1976 končí provoz sokolovny. Cvičení ZRTV bylo prováděno jen venku a schůze výboru se přesunuly do hostince u nádraží. Uvnitř sokolovny se pilně pracovalo. V roce 1977 bylo kralickými občany odpracováno 4226 brigádnických hodin. Na rok 1978 zůstaly jen dokončovací práce v sokolovně a úklid kolem sokolovny. V neděli 29. října 1978 byla sokolovna slavnostně otevřena.

 

Datum vložení: 25. 4. 2022 22:12
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 22:18
Autor: Správce Webu
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více