Menu
Obec Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou

Žádáme rodiče, aby upozornili své děti, že obecní hřbitov není vhodným místem pro jejich hraní

Historie obce v datech

KRALICKÁ DATA

 • 1100, srpen - Založena prvá část kostela jako polokruhová románská apsida v rozměru 4,40 x 2,85 m. Jde o nejstarší památku svého typu na Moravě.
 • 1200, únor - Pravděpodobný vznik první dřevěné tvrze, později kamenné, v Kralicích.
 • 1578, únor - Bratrská tiskárna převezena z Ivančic do Kralic.
 • 1579, březen - Vydán I. díl Kralické bible (5 knih Mojžíšových).
 • 1580, březen - Vydán II.díl Kralické bible (Knihy historické od Josue až po Ester). 1580, září - První škola (bratrská) na tvrzi v Kralicích. Navštěvována i dětmi z okolních obcí. Zrušena po roce 1616.
 • 1581, březen - Vydán III. díl Kralické bible (Knihy poučné a básnické - Job až po píseň Šalamounovu). 1587, březen - Vydán IV. díl Kralické bible (Kniha proroků).
 • 1588, březen - Vydán V. díl Kralické bible (Knihy apokryfické či podvržené).
 • 1594, březen - Vydán VI. díl Kralické bible (Nový zákon). 1596, 8. březen - V Kralicích umírá nejslavnější bratrský knihtiskař Zachariáš Solín.
 • 1622, únor - Návštěva J. A. Komenského, odjíždí až v říjnu.
 • 1622, březen - Bratrská tiskárna odvezena Václavem Elanem do Náměště. 1626, srpen - Druhá návštěva J. A. Komenského v Kralicích.
 • 1628, 9. říjen - Kralická knihovna odstěhována v 19 truhlách, 2 sudech a 5 almarách Tobiášem Titusem do Vratislavi.
 • 1643, červen - Tvrz v Kralicích zničena Švédy.
 • 1804, září - První samostatná škola v Kralicích. 1848, listopad - Zvolen první starosta po zrušení roboty - F. Šmarda, rolník.
 • 1885, červenec - Dokončení výstavby železnice.
 • 1895, září - Založena žákovská a učitelská knihovna.
 • 1898, září - Založena lidová knihovna obce Kralic. 1908, 5. červenec - Založen školní jubilejní fond pro hodné chudé žáky.
 • 1909, 5.září - Položen základní kámen ke stavbě pomníku překladatelům Kralické bible za účasti 3000 návštěvníků.
 • 1918, duben - založení Tělocvičné jednoty Sokol v obci
 • 1925, 29. listopad - Obecním zastupitelstvem odhlasována elektrifikace obce.
 • 1926, 12. listopad - Zapnut elektrický proud v Kralicích.
 • 1930, 12. říjen - Při škole ustanoveno rodičovské sdružení.
 • 1930-1932 -výstavba sokolovny svépomocí za přispění členů TJ a občanů obce
 • 1931, 1. duben - Schválen rozpočet na stavbu nové školy.
 • 1932,21.srpna  - slavnostní otevření sokolovny
 • 1933 - Stavba silnice Kralice - Lhotice
 • 1934 - Zavedení kanalizace v Kralicích
 • 1934, 31. květen - 17. červen - Výstava tisků a bratrských památek v Kralicích.
 • 1934, 1. červen - Zřízena telefonní hovorna v hostinci R. Chmelky.
 • 1935, 2. únor - Schváleny stanovy a založen musejní spolek v Kralicích.
 • 1936, 29. březen - Otevřeno muzeum v Kralicích.
 • 1936, 6. září - Odhalen pomník překladatelům Kralické bible.
 • 1937, 13. červen - Muzejní spolek uspořádal I.národní pouť k pomníku Kralické bible.
 • 1940, 5. duben - Zahájení prací na parku u pomníku padlých.
 • 1945, 9. květen - Osvobození obce Rudou armádou. 1945, 1.září - Mateřská školka v Kralicích.
 • 1946, 11. listopad - Otevření poštovního úřadu v Kralicích nad Oslavou.
 • 1947, září - Zřízení zdravotního střediska v Kralicích pro obce Kralice, Lhotice, Březník, Sudice, Rapotice.
 • 1949 - Založeno JZD v Kralicích
 • 1955, 1. leden - Sbírky kralického muzea převzaty do správy Moravského musea v Brně.
 • 1956, 3. srpen - Zahájení archeologického průzkumu-vykopávek.
 • 1956, 4. srpen - Nalezeny první literky.
 • 1957, 15. září - Nalezeno velké množství literek, valouny strusky liteřiny, bronzové špendlíky.
 • 1958, červenec - Zřízení depozitáře U Chmelků. Rychlé rozšíření archeologických nálezů a musejních sbírek.
 • 1958, 22. srpen - První hromadný nález stříbrných tolarů (35 ks) v hliněné nádobce z let 1534-95 při archeologickém průzkumu tvrze.
 • 1961, 6. červen - Zařazení Kralic mezi národní kulturní památky.
 • 1961, 8. září - Druhý hromadný nález stříbrných tolarů (20 ks) v zachovalém hliněném hrníčku z let 1530-1600.
 • 1962, červenec - Uvedení do provozu brigádnicky vybudovaného rybníku - koupaliště.
 • 1967 -1969 -výstavba Památníku Bible kralické
 • 1969,28.září- slavnostní otevření  Památníku Bible kralické
 • 1978 – Kolaudace přístavby sokolovny.
 • 1980 – Kolaudace 18 bytovek Tranzitního plynovodu
 • 1983 – Dokončení inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v Zahradách
 • 1984 – Odbahnění rybníka Pivovárek
 • 1987 – Kolaudace nové budovy Mateřské školy
 • 1995 – Výstavba plynofikace Kralice a Horních Lhotic
 • 1996, říjen – Dokončení plynofikace obce
 • 1996 – Komplexní úpravy veřejných prostranství – úpravy povrchů komunikací
 • 1997 – Úpravy chodníků, sadové úpravy u pomníku padlých, OÚ a Památníku bible
 • 1998 – Komplexní úpravy veřejných prostranství II etapa (chodníky u sokolovny a státní silnice I/23, oprava hřbitovní zdi ...)
 • 1998, listopad – Dokončení generální opravy kostela sv. Martina
 • 1999, listopad – Slavnostní svěcení nového zvonu sv. Martina
 • 1999 - Gen. oprava základní školy a okolí pomníku bible
 • 2000, květen – Otevření dětského hřiště, kurtů a sauny v sokolovně
 • 2000, červen – Kolaudace rekonstruované hasičské zbrojnice včetně restaurace “U hasičů”
 • 2000, 12. červenec - Udělen předsedou PS Parlamentu ČR znak a prapor obce
 • 2000, září – Udělení modré stuhy v soutěži(POV) Vesnice roku
 • 2000, listopad – Kolaudace 10 bytového nájemního domu
 • 2000, prosinec – Odhalení památníku milénia
 • 2001, květen – Otevření nové expozice v Památníku bible, znovu zpřístupnění sklepní tvrze
 • 2001, květen-listopad – Oprava budovy OÚ
 • 2001, červen – Oprava fasády sokolovny, přístavba terasy sauny
 • 2001, listopad – Úprava suterénu MŠ pro ordinaci zubního lékaře
 • 2001, prosinec – Schválení nového územního plánu sídelního útvaru Kralice n. Osl. s platností do roku 2010
Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou je obec ležící na východ od okresního města Třebíč. Součástí této obce je od r. 1960 obec Horní Lhotice. Obec leží na hlavní silnici mezi Brnem a Třebíčí a na železniční trati Brno - Jihlava.
Zobrazit více